Highlights

Wrz 01, 2010
I rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla wielu uczniów bardzo ważny rok. Przyotowanie do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, wstępnych na uczelnie wyższe, bądź też związane ze zmianą szkoły. Jak poradzić sobie w nowym środowisku, z materiałem szkolnym...
Czytaj więcej...

Wrz 03, 2010
W okresie od 20 września do dnia 1 października przyjmowane będą zgłoszenia na zajęcia i korepetycje. Ilość miejsc jest ograniczona, a to z powodu uzyskania, jak największej skuteczności w nauczaniu...
Czytaj więcej...

Witamy

Zgodnie z definicją forma w odniesieniu na płaszczyznę nauczania to wszystkie działania jakie podejmujemy, pod względem programowym, metodycznym jak też organizacyjnym celem wyedukowania człowieka. Forma nauczania może dotyczyć również doboru uczniów, łączenia ich w grupy, współpracę grup, rodzaju zajęć oraz warunków miejsca i czasu pracy dydaktycznej. Każdy z elementów może być dobierany na różne sposoby. Przyjmując, iż treść jest stała, to kombinacja organizacji pracy i odpowiedniej metody tworzy formę. Innymi słowy forma nauczania to organizacyjna strona nauczania..

Czytaj więcej...

Nauki ścisłe

an image

Korepetycje, wykłady, zajęcia grupowe i indywidualne z MATEMATYKI, FIZYKI i CHEMII.

Nauki przyrodnicze

an image

Całość nauk przyrodniczych, w szerokim tego słowa znaczeniu, BIOLOGIA, BIOCHEMIA.

Nauki humanistyczne

an image

HISTORIA, JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA.

SPOSOBY NAUCZANIA

Przykładami form i metod pracy ze słuchaczem mogą być:
- praca w grupach, parach, indywidualna
- fakultet,
- korepetycje indywidualne,
- konsultacje,
- wykład,
- pogadanka
- dyskusja,
- symulacja ról,
- metoda „burzy mózgów”,
- technika zdań niedokończonych,
- fotoekspresja,
- metoda sytuacyjna.

Mówiąc o metodach pracy należy również pamiętać o ciągłej ich modyfikacji, ponieważ zainteresowania kolejnych pokoleń, z którymi w procesie nauczania mamy do czynienia, ulegają zmianie.
Mówiąc o technikach nauczania i uczenia się można wskazać na pewne zależności, a mianowicie do nauczania „potrzeba dwojga”, tzn. minimum dwojga, np. nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń. Techniki uczenia się nie wymagają drugiej osoby, choć jej nie wykluczają.
Techniki uczenia się to innymi słowy dowolny, odpowiedni dla nas sposób na przyswojenie nowego materiału. Sposób ten jest zazwyczaj zależny od uczącego się, uwzględnia jego indywidualne potrzeby i możliwości percepcji. Techniki uczenia się mogą zależeć również od treści, które mamy przyswoić, i tak przy uczeniu się treści o dużej objętości można na przykład zrobić streszczenie, a następnie zaznaczyć słowa kluczowe, które będzie nam dużo łatwiej zapamiętać. Kolejnym przykładem techniki uczenia się jest wcześniej już wspomniana metoda aktywizująca, w której to uczeń często poprzez swoje doświadczenia lub metodą prób i błędów sam dochodzi do pewnych wniosków, przez co uczy się i trwale zapamiętuje wyniki.
Podsumowując całość można stwierdzić, iż opisane trzy pojęcia: forma, metoda i technika nauczania-uczenia się to zestaw, w którym jedno pracuje na drugie, przez co powstają pewne zależności. My, jako nauczyciele, powinniśmy znać te zależności i umieć je odpowiednio dobierać.

 

“Naukę umieściła natura w głębinach, skąd ją niby dziwotwory morskie wydzierać trzeba.”
- Mieczysław Jastrun


Join Now!

Newsletter
Kontakt
an image
Korepetycje Co.
Darłowo, Polska
Email: korepetycje.darlowo@wp.pl

Phone: (48) 500-526-447, 608-034-096, 662-640-199
stat4u Katalog stron darmowe pozycjonowanie